Navigator
Navigator

Всі речі походять з необхідності:

у природі немає ні добра, ні зла!

/Бенедикт Спінозa

 

Потом один из вас пусть вернется и отнесет все документы в канцелярию.

Когда "Школа бизнеса (покет)" Воан смотрел на них, я опустил взгляд на его запятнанные спермой брюки.

Я узнал, где можно застать мисс.

Таким образом, оба "Экономика эксплуатации парка оборудования Учебное пособие" ваших противника знали, какие карты у них на руках.

Они поступили проще, единодушно договорившись между собой умертвить мальчика и съесть его.

Сказал, что это будет еще забавнее сделать сюрприз для следующего оператора.

  
Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

 
Публикації

 • Завершення проекту "Підтримка інституційної спроможності українських міст в розробці та реалізації політик сталого енергетичного розвитку"

 • Повідомляємо про завершення у січні 2016 року проекту «Підтримка інституційної спроможності українських міст в розробці та реалізації політик сталого енергетичного розвитку», що успішно був реалізований Асоціацією енергоаудиторів за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).


 • Огляд ринку Менеджмент-консалтингових послуг
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 4, 2002 р.

  Менеджмент-консультант - управлінець над управлінцями.
  Існування інституту МК є визнанням того, що люди - найцінніший капітал будь-якого бізнесу.

  Загальні тенденції

  За останні десять років спостерігається дуже великий ріст ринку консалтингових послуг. Це пов'язано з глобалізацією світової економіки. Останні досягнення інформаційних технологій, глобальні інформаційні мережі змінили уявлення про межі підприємств...


 • Відпочинок без "задніх" думок. Новорічно-практичне ессе
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 1-2, 2002 р.

  Кожна цивілізована людина має власного стоматолога. Кожна сім'я, що піклується про свій добробут - має свого сімейного юриста. Кожна успішна компанія має своїх менеджмент-консультантів. І головним призначенням менеджмент-консультантів (надалі МК) є ідентифікація і пошук шляхів ефективного вирішення завдань (проблем), які ставить перед їх клієнтами життя. За подібним принципом діють всі консультанти - починаючи з лоцманів, що здійснюють навігацію кораблів ризикованим фарватером і закінчуючи системними інтеграторами, що навчають персонал клієнта роботі з встановленими АСУ. Але ж яку відмінність вносить саме приставка " менеджмент"?


 • Менеджмент-консалтинг, як спосіб підвищення ефективності управління
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 4, 2002 р. 

  Етапи надання консалтингових послуг.

  Прелюдія. Надання консалтингових послуг, як вже мовилось, починається з усвідомлення необхідності змін. Причому таких змін, які ви з об'єктивних причин не можете здійснити самі. Тоді такі зміни можуть бути запроваджені стороннім професіоналом - менеджмент-консультантом. Отже, усвідомлення в голові, ресурси для проведення реструктуризації в кишені - можна запрошувати представника консалтингової компанії.


 • Банкрутство методом реструктуризації, або Ваш консультант Вам і лікар
 • Стаття надрукована в журналі Office, № 4, 2001 р.

  Приймаючи в увагу нашу з Вам, дорогий читач, зайнятість, будемо вважати, що з основними понятійними і процедурними моментами справ про банкрутство ми розібралися в попередньому номері цього часопису. І тому є думка підвести риску таким висновком: проведення процедури банкрутства це процес, спрямований на відродження, а не на ліквідацію підприємства, у якому застосовується операційна реструктуризації і юридичної техніка для роботи, як із боржником, так і з кредиторами.

   
Реструктуризація

Шановне Панство!

З метою вирішення управлінських, організаційних, виробничих і як наслідок фінансових проблем на Ваших підприємствах, пропонуємо Вам скористатись можливістю вирішити питання з ефективним управлінням застосувавши процедуру Реструктуризації.

Реструктуризація підприємства - це здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на підвищення конкурентноздатності підприємства та збільшення його вартості, здатних привести до фінансового оздоровлення, збільшення випуску продукції, підвищення ефективності виробництва. В період реструктуризації може відбуватись реорганізація підприємства, зміна форми управління, власності, організаційно-правової форми, здійснюватись погашення боргових зобов'язань.

Реструктуризація проводиться за бажанням власника чи керівництва компанії, на вимогу кредиторів чи потенційних інвесторів. Вона можлива як на працюючому підприємстві так і в процедурі банкрутства.

Без проведення реструктуризації для зміни та налагодження бізнес-процесів, неможливо впроваджувати будь-які інформаційні системи.

Процедура реструктуризації передбачає собою безпосередню роботу консультантів на підприємстві з його менеджментом. На першому етапі проводиться діагностика стану підприємства, на другому - підготовка висновків та написання рекомендацій (у вигляді Плану Реструктуризації) і на третьому - виконання Плану безпосередньо на підприємстві.

Види Реструктуризації:

1. Санаційна або відновна. Застосовується для виходу з кризового та передкризового стану:

 • Втрачено ринкові позиції
 • Проблеми з постачанням та залишками продукції незавершеного виробництва
 • Великі запаси готової продукції

2. Прогресивна чи адаптаційна. Застосовується для подолання негативних тенденцій:

 • Вичерпано ринковий потенціал
 • Відсталість у порівнянні зі світовими стандартами
 • Низька ефективність управління

3. Операційна - зміни в основній господарській діяльності підприємства:

 • Скорочення непродуктивних витрат
 • Зростання продуктивності виробництва
 • Підвищення якості продукції
 • Реорганізація та перепрофілювання
 • Зміни в структурах (управління, організаційній, людських ресурсів)

4. Фінансова реструктуризація - управління та зміна в структурі пасивів (заборгованості) компанії
5. Оперативна - підвищення ліквідності підприємства за рахунок внутрішніх резервів (виявлення слабких сторін, розробка пропозицій по їх усуненню та вивільнення зайвих ресурсів):

 • Ефективне управління грошовими потоками Формування механізму та системи збуту продукції
 • Відмова від збиткової діяльності
 • Удосконалення організації виробництва
 • Контроль за якістю продукції
 • Відмова від зайвих активів

6. Стратегічна - із залученням внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування:

 • Диверсифікація виробництва
 • Впровадження нових технологій
 • Сертифікація виробництва
 • Підвищення кваліфікації персоналу
 • Реструктуризація власності

Тому, вибравши відповідний тип реструктуризації, Ви маєте можливість в будь-якому випадку змінити теперішній стан Вашого підприємства збільшивши капіталовіддачу, зменшивши витрати, залучивши стороннє фінансування, вирішивши боргові проблеми.

Для здійснення такої процедури може створюватись Команда консультантів з представників різних спеціалізацій, або працювати один чи два консультанти.

За час здійснення Проектів отримано багато досвіду стосовно їх реалізації та вирішення проблем які виникали, набуто практичних навиків в менеджмент консультуванні, розроблено відповідне комп'ютерне забезпечення та протестовано різні методики. Всі експерти-консультанти, які залучаються до таких Проектів, здобули добру освіту та пройшли тренування у відповідності до найкращих методик.

З повагою,
Менеджмент-Консультант
Гінкул Андрій
 


01001, м. Київ,                                                                  вул. Мала Житомирська, 16/3, офіс 4

Mala Zhytomyrska street, 16/3, office 4              01001, Kyiv, Ukraine

Тел:+ 38 044 537 63 30
Тел:+ 38 044 537 63 29
Тел/факс:+ 38 044 279 59 23
E - mail : info[at]navigator.net.ua